Annulering

Annulering

§6 Herroepingsrecht van de klant als consument:


Herroepingsrecht voor consumenten

Consumenten hebben als volgt recht op een herroepingsrecht, waarbij de consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling voor bepaalde doeleinden tot stand brengt,
die voornamelijk te wijten is aan hun commerciële noch aan hun onafhankelijke professionele activiteit:

Annulering

het terugtrekken

U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde,
wie niet de vervoerder is die de goederen in bezit heeft of heeft genomen.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht, dient u contact met ons op te nemen

ATC Vertriebs GmbH

Hasan Yilmaz

Am Brambusch 4

D-44536 Lünen

E-Mail kontakt@atcgroup.de

Telefax +49 231 98738398

door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief verzonden per post, fax of e-mail) van uw beslissing,
om dit contract te herroepen. U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, wat niet verplicht is.

Gevolgen van de Herroeping

Als u zich terugtrekt uit dit contract, sturen wij u alle betalingen van u, inclusief het
Bezorgkosten (behalve de extra kosten die het gevolg zijn van een ander type levering dan
hebben gekozen voor de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen
terugbetalen vanaf de dag dat de kennisgeving van uw herroeping van dit contract door ons is ontvangen.
Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die u in de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt,
tenzij anders met u is overeengekomen; In geen geval worden deze kosten voor terugbetaling in rekening gebracht.

We kunnen de terugbetaling weigeren tot we de goederen terug hebben ontvangen of totdat u het bewijs hebt geleverd
dat u de goederen hebt geretourneerd, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

U hebt de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag waarop u ons de
Trek dit contract in, stuur het terug naar ons of geef het over. De deadline wordt gerespecteerd
als u de goederen verzendt vóór het verstrijken van de periode van veertien dagen.

U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen.

Einde van het annuleringsbeleid

****************************************************************************************************

§ 7 annuleringsformulier

Model herroeping

(Als u het contract wilt annuleren, vult u dit formulier in en verzendt u het terug.)

An :

ATC Vertriebs GmbH

Hasan Yilmaz

Am Brambusch 4

D-44536 Lünen

E-mail kontakt@atcgroup.de Ik / wij (*) herroep de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

_____________________________________________________

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

__________________

Naam van de consument (en)

_____________________________________________________

Adres van de consument (en)
_____________________________________________________

Handtekening van de consument (en) (alleen indien op papier genotificeerd)

__________________

datum

__________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

§8 garantie

De wettelijke garantieregels zijn van toepassing.

§9 contracttaal

De contracttaal is alleen in het Duits.

****************************************************************************************************

Scroll naar top